تبلیغات
دبستان شهید مصطفی خمینی - خدایا!

خدایا!

بار خدایا!

آبروی مرا به توانگری نگه دار، و ارزش مرا به تنگدستی از بین مبر که ناچار شوم از روزی خواران تو روزی خواهم، و از آفریدگان بدکارت مهربانی جویم، و به ستایش آنکس که به من ببخشاید گرفتار آیم، و به بدگویی آنکس که به من کمک نکند ناچار شوم...

(نهج البلاغه ، خطبه 216)

 [ جمعه 20 اردیبهشت 1392 ] [ 03:45 ب.ظ ] [ خانم شیخ فلاح ]